Leverandør på SKI 02.19

Vi er leverandør på en SKI-rammeaftale og kan levere Kube Case på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som leverandør lever vi op til en række minimumskriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kommunerne kan på SKI 02.19 købe standard fagsystemer som software as a service (SaaS-applikationer).
SaaS-applikationer er fuldt udviklede slutbrugerapplikationer, der leveres som en internet-
eller anden databaseret service. De er karakteriseret ved at være ”on-demand services” på
abonnementslignende vilkår, hvor ”hostingdelen” foregår hos leverandøren.
Servicen ejes, udvikles, vedligeholdes og driftes af leverandøren.